Revize elektro


Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti. Každé zařízení stárne a pravidelná revize spolu s údržbou může nejen prodloužit jeho životnost, ale i zabránit nevítaným průšvihům.

Zajistíme vám odbornou revizi včetně odpovídající dokumentace, doporučení i drobných oprav, jako je vyčištění rozvaděčů, upevnění uvolněných zásuvek apod. Na větších zásazích se můžeme domluvit dodatečně.

Jsme oprávněni k provádění revizí elektrických zařízení s napětím do 1000V, včetně zařízení určených k ochraně před atmosférickou elektřinou, v objektech třídy A. Zavolejte na +420 730 977 851 a domluvíme se.